MAQSADLI KO’RSATKICHLAR

“Sirdaryo viloyat Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi boshqarmasining
2023-yil uchun belgilangan maqsadli ko‘rsatkichlarga (indikatorlar) erishish bo‘yicha
XARAKATLAR DASTURI”